Byggnadsvård i Västmanland

Välkommen till Nätverket för
Byggnadsvård i Västmanland!


Vi arbetar för att främja byggnadsvårdande verksamhet med hög kvalitet och kretsloppstänkande.

Nätverket för Byggnadsvård i Västmanland:

  • Anordnar kurser och föreläsningar
  • Är navet i ett kunskapsnätverk av hantverkare, materialleverantörer och konsulter
  • Fungerar som rådgivare till privatpersoner och andra intressenter i byggnadsvårdsfrågor
  • Arbetar med/för allmänheten, företag, kommuner och statliga myndigheter  sprider kunskap och väcker intresse för god byggnadsvård samt verkar för ett aktivt kunskapsutbyte med andra län.


ÅRSMÖTE

25 april kl. 17.00

Församlingshemmet Viksängskyrkan, Västerås.