Byggnadsvård i Västmanland

Välkommen till Nätverket för
Byggnadsvård i Västmanland!


Vi arbetar för att främja byggnadsvårdande verksamhet med hög kvalitet och kretsloppstänkande.

Nätverket för Byggnadsvård i Västmanland:

  • Anordnar kurser och föreläsningar
  • Är navet i ett kunskapsnätverk av hantverkare, materialleverantörer och konsulter
  • Fungerar som rådgivare till privatpersoner och andra intressenter i byggnadsvårdsfrågor
  • Arbetar med/för allmänheten, företag, kommuner och statliga myndigheter  sprider kunskap och väcker intresse för god byggnadsvård samt verkar för ett aktivt kunskapsutbyte med andra län.


ÅRSMÖTE

Årsmöte Nätverket för byggnadsvård i Västmanland


Irsta församlingshem tisdag 23 maj kl 17.00


Efter årsmötet bjuder vi på förstärkt fika, därefter visar Fredrik Lindblom från Västerås Pastorat  oss runt i Irsta kyrka och pågående restaureringsarbeten,  förhoppningsvis kommer vi också upp i tornet.


Föranmälan krävs