Byggnadsvård i Västmanland

Hantverkare / entreprenörer

Elektriska installationer mm

Måleriarbeten, tapetsering, Dekormåleri, förgyllning, Marmorering

Kakelugnar, murningsarbeten

Inredning- och specialsnickeri

Fönsterrenovering och byggsnickerier

Kakelugnar, Öppnaspisar, Skorstenar, Murning mm

Timmerhusrenovering och snickerier

Golvslipning, golvläggning, ytbehandling

Inrednings- och specialsnickerier

Murnings- och putsarbeten

Snickeri och Byggnadsvård

Entreprenör

Stenhuggeriet

Entreprenör

Fönsterrenovering

Inrednings- och specialsnickeri

Fönster, dörrar, lister, specialsnickerier

Plåtslageri

Murningsarbeten, kakelugnar

Kakelungnar, Öppnaspisar, skorstenar, kaminer

Skurar golv

Konsulter och rådgivare

Antikvarisk medverkan, KUL 2-certifierad

Antikvarisk medverkan, termografering

Antikvarisk medverkan, bidragsärenden

Projektledning, rådgivning

Arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljövård

Besiktning, utredning, projektering