Byggnadsvård i Västmanland

Ansök om medlemskap i föreningen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insats och årsavgift:


Varje Insats lyder på 1.000 (ettusen) kronor.
Medlem, som är fåmansföretag med verksamhet inom byggnadsvården, deltar med 1 (en) insats per 10 anställda, max 50 (femtio) insatser.
Medlem, som är kommun, landsting eller kyrklig myndighet, deltar med vardera 10 (tio) insatser.
Årsavgiften för medlemmar fastställs av föreningsstämman, aktuell avgift är 1500 kr (500 kr medlemsavgift, 1000 kr serviceavgift).

En engångsavgift på 800kr tilkommer för branschorganisationen byggnadsvårdsföretagen BVF.
Ansökan behandlas av styrelsen och efter detta får Ni ett bekräftelsebrev och inbetalningskort.
Bekräftelsebrevet innehåller också information om hur Ni kan presentera företaget på föreningens hemsida. Se exempel under Medlemsföretag.